PENAFIAN WEBSITE

Pemilik blog ini SHERA ANUAR (https://sheraanuar.com/) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, SHERA ANUAR juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan SHERA ANUAR menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti Dan Penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari blog ini adalah atas tanggungan anda. Pihak SHERA ANUAR sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Penulisan Komen

Pemilik blog ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

 1. Komen yang disifatkan sebagai spam
 2. Komen tidak senonoh
 3. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
 4. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
 5. Komen yang berbaur perkauman
 6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
 7. Komen yang tidak difahami

Hak Cipta Artikel, Maklumat, Bahan Di Blog sheraanuar.com

Semua hasil penulisan di blog SHERA ANUAR ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda TIDAK DIBENARKAN menyalin artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari SHERA ANUAR dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak SHERA ANUAR sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi SHERA ANUAR dengan email ke : mail@sheraanuar.com

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 1 Januari 2018, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

PENAFIAN AFFILIATE

Web sheraanuar.com mengandungi pautan affiliate dimana kami mungkin mendapat komisen sekiranya anda klik pada pautan affiliate di laman web ini dan membuat pembelian. Bukan semua pautan pada laman web ini adalah pautan affiliate, cuma sebahagian sahaja. Walau bagaimanapun, kami hanya akan cadang produk atau perkhidmatan yang kami pernah guna dan / ataupun kami telah kaji bahawa ia akan membawa manfaat kepada para pembaca. sheraanuar.com mengambil bahagian dalam program affiliate berikut:

Bluchic – Syarikat yang menyediakan perkhidmatan WordPress Theme.

Exabytes – Syarikat yang menyediakan perkidmatan web hosting&domain.

OrderSini – Syarikat yang menjual produk digital.

Jualan Pro – Syarikat yang menjual produk digital dan e-book.

Girl Boss Stock – Syarikat menjual stok gambar.

Pixistock –  Syarikat yang menjual stok gambar.

TERMA & SYARAT KEAHLIAN KOMUNITI SURIBISNES & AKADEMIK SURIBISNES

Adalah dipersetujui bahawa keistimewaan dan hak-hak kesemua Ahli untuk menikmati tawaran menarik dan diskaun ditadbir oleh Terma&Syarat dan Polisi Privasi di bawah ini.

Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat akan mengakibatkan penolakan dan/atau pembatalan keahlian (KS / AS merujuk kepada Komuniti Suribisnes / Akademik Suribisnes), dan Shera Anuar sebagai “syarikat”. 

 1. Untuk menjadi ahli AS, Ahli perlu membayar yuran keahlian bulanan seperti tertera di pakej
 2. Laman membership adalah untuk kegunaan sepenuhnya oleh ahli AS sahaja dan segala maklumat yang terdapat di dalam laman membership tidak boleh di sebarkan kepada umum, di kongsi kan atau di jual.

 3. Keahlian Akademik Suribisnes sahaja di benarkan mendapat diskaun sebanyak 10% ke atas produk digital berharga tetap.

 4. Tiada sebarang refund akan di berikan ke atas mana mana produk digital.

 5. Produk digital yang telah di beli hanya untuk kegunaan peribadi. Dilarang mencetaknya semula atau menjualnya semula.

 6. Syarikat boleh, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminda atau menamatkan keistimewaan keahlian, jika ahli melanggar terma&syarat.

 7. Syarikat berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa menjelaskan kepada mana-mana pihak.

 8. Semua ahli mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Notis Privasi agar permohonan keahlian dapat diproses.

TERMA & SYARAT SERVIS

Berikut adalah terma dan syarat pengambilan servis di web ini. Antaranya adalah:

 1. Harga pakej adalah tetap dan tidak boleh tawar-menawar kecuali mendapat diskaun dari kami sendiri.
 2. Pembayaran deposit 70% harus di buat sewaktu sesi tandatangan agreement. Dan baki 30% adalah pada waktu penyerahan. Digalakkan membayar bayaran penuh bagi melayakkan mendapat diskaun sebanyak 5% untuk upah.
 3. Refund penuh hanya dibuat jika pihak Shera Anuar tidak mampu untuk melakukan sesuatu servis atau pihak kami sendiri yang menolak servis tersebut setelah bayaran dibuat. Manakala TIADA REFUND akan di lakukan jika anda ingin batalkan servis secara tiba-tiba atau setelah kerja kerja membina sedang di jalankan.
 4. Kami akan cuba sedaya upaya merealisasikan kerja/website idaman anda mengikut persetujuan kita bersama di awal perbincangan dan menyiapkan mengikut tempoh masa yang telah di persetujui. Mempercepatkan proses kerja adalah tidak di galakkan kerana bimbang kualiti kurang memuaskan.
 5. Sebarang penambahan atau penukaran secara “tiba-tiba” adalah di larang ketika kerja-kerja sedang di lakukan. Kami berhak cas harga tambahan jika anda tetap mahukan perubahan.
 6. Kami juga berhak untuk cas harga tambahan jika anda ingin “renovate” sesebuah website yang telah disiapkan (atas budibicara). Ini kerana kami terpaksa mengambil masa untuk renovate kembali. Pengecualian “renovate” hanya jika pihak kami yang tersalah design.
 7. Sebarang kerja kerja editing setelah website anda siap/servis telah siap, akan di cas mengikut jenis servis yang anda inginkan. Harga upah berubah ubah mengikut semasa.
 8. Kami tidak menyediakan konten, gambar, video atau dan lain lain isi kandungan website. Anda perlu sediakan dan berikan kepada kami untuk di masukkan dalam website mengikut persetujuan kita bersama di awal perbincangan. KERJA KERJA MEMBINA HANYA AKAN DI MULAKAN SETELAH KONTEN LENGKAP DI TERIMA. Oleh itu, kami amat menggalakkan agar pihak anda mensegerakan penyerahan konten.
 9. Support penuh untuk website yang telah dibina oleh kami KECUALI web tersebut telah diubah sendiri oleh client.
 10. Untuk pakej Lady Boss, personal coaching hanya akan bermula setelah website anda siap (penyerahan website).
 11. Tempoh personal coaching fleksible (mengikut kesesuaian dan masa anda) namun, mesti mengikut persetujuan kita bersama(harus dinyatakan di dalam agreement). 
 12. Lanjutan tempoh bermula (anda boleh pilih tarikh untuk bermula mengikut kesesuaian waktu anda namun amat di galakkan untuk segera setelah pembayaran di buat) boleh di tukar mengikut budi bicara namun TIADA REFUND akan di buat jika pihak anda membatalkan dengan sendiri/terbatal akibat perkara-perkara yang tidak di duga. REFUND hanya akan di buat jika pihak kami yang tidak dapat meneruskan sesi.
 13. Cas tambahan akan di kenakan jika ada lanjutan tempoh setelah habis masa. (jika agreement mengatakan 2minggu,tetapi pihak anda mahukan lebih masa, maka di sini akan ada cas tambahan mengikut budi bicara.)
 14. Cas tambahan akan di kenakan jika ada perubahan selain yang tertera di dalam agreement.
 15. Anda harus menyiapkan latihan yang di berikan mengikut masa yang di tetapkan agar kami dapat meneruskan sesi coaching yang seterusnya (mengikut perjanjian). Melambat lambatkan sesi dari pihak anda akan mengakibatkan tambahan cas masa (jika telah tamat tempoh di dalam agreement).*Baca No 13
 16. Anda boleh berhenti menerima coaching dari kami bila bila masa namun TIADA REFUND AKAN DI BUAT.*Baca No 12

Lain-lain terma dan syarat akan ditambah dari semasa ke semasa tanpa notis awal dari pihak kami.